Retourneren

Retouren in snelle stappen.

Retourneren van producten is mogelijk binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

Zodra wij de producten hebben ontvangen maken wij het totaalbedrag binnen 14 dagen over op de bankrekening waarmee u de bestelling eerder had voltooid.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in goede staat hebben terug gekregen. 

Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

Flow Cosmetics heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren indien het vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of door uw toedoen is beschadigd.

Let op:

Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde staat

Gebruik een retourformulier bij het retouren. Anders kunnen wij uw bestelling niet volgen en uw retour niet in behandeling nemen. Zonder registratienummer kunnen we jouw retour niet in behandeling nemen.

 Retourformulier downloaden.

 Retouren complete proces

 • Enige gebreken of defecten dienen direct na ontvangst van je bestelling gemeld te worden bij onze Customer Service.
 • De Customer Service medewerker voorziet jou, indien akkoord, van een registratienummer dat 30 dagen na afgifte geldig is. Zonder registratienummer kunnen we jouw retour niet in behandeling nemen.
 • Print de e-mail met het registratienummer en ordernummer uit en voeg dit aan de retourzending toe. Stuur de retour per post naar het opgegeven adres, het liefst in dezelfde verzenddoos. 
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor een correcte verpakking en de retourkosten zijn voor je eigen rekening. 
 • Na ontvangst neemt de klantenservice je retour in behandeling (2 - 4 werkdagen).
 • Flow Cosmetics zal na beoordeling automatisch het geld terugstorten op de bankrekening of creditcard waar de betaling mee is voldaan.
 • Een ontvangen retour die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt niet in behandeling genomen of geretourneerd. Echter vormt deze procedure geen beperking voor het uitoefenen van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

Mocht je spijt hebben van je aankoop, kun je deze binnen 14 dagen nadat de bestelling bij je bezorgd is  zonder opgave van redenen herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om je bestelling te herroepen stuur je ons een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail) om ons op de hoogte te stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen.

Je kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice. Klantenservice@flow-cosmetics.nl

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen we je voor de terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in goede staat hebben terug gekregen. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor je eigen rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
 • Consument kan slechts een beroep doen op het herroepingsrecht indien de zaak en de verpakking zich in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden.     

Indien consument zich op het herroepingsrecht beroept en de zaak en de verpakking in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Flow Cosmetics worden ontvangen is consument slechts de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak aan Flow Cosmetics verschuldigd. Worden de zaak en/of de verpakking echter niet in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat door Flow Cosmetics ontvangen, dan is consument aansprakelijk voor de hierdoor door Flow Cosmetics geleden en te lijden schade.  

Terugzending van de zaken kan geschieden voor rekening van de klant, doch niet eerder dan na voorafgaande aanmelding van retourzending bij Flow Cosmetics  (Klantenservice). Terugzending geschiedt voor risico van consument. Flow Cosmetics is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.

De bedenktijd en het herroepingsrecht van consument zoals omschreven in dit artikel gelden slechts ten aanzien van die zaken waarvan niet in Europese Richtlijnen, Europese Verordeningen of Nederlandse wetgeving is bepaald dat hier geen herroepingsrecht voor geldt.

Europees modelformulier voor herroeping.